Doprava

Doprava

O co se jedná?

Svým zákazníkům nabízíme kompletní řetězec služeb v oblasti dodávky a instalace nádrží na dešťovou vodu a systémů pro její využití při zalévání či splachování. I asistence s dopravou nádrže až k zákazníkovi je tak samozřejmostí. S přepravou nádrží máme bohaté zkušenosti a dobře známe všechna její potenciální úskalí, stejně tak jsme pro tuto činnost výborně vybaveni všemi technickými prostředky. Nejvhodnějším materiálem pro výrobu nádrží na dešťovou vodu je plast, to však současně znamená, že – ačkoliv se jedná o plast velmi odolný – vždy hrozí teoretická možnost jeho proražení nebo jiného poškození. Při výběru způsobu dopravy je tak třeba brát toto riziko v potaz a přizpůsobit mu použité prostředky a způsoby manipulace.

Volbu konkrétního způsobu dopravy samozřejmě ze všeho nejvíce ovlivňuje velikost nádrže. U menších nádrží lze volit standardní způsob přepravy, na vozidle dostatečné velikosti a pro vykládku pouze zajistit dostatečný počet lidí, kteří nádrž společně vyloží z vozu a uloží na konkrétní místo. U opravdu velkých nádrží, tj. těch s objemem 11 m3 nebo dokonce 17 m3, je situace složitější a spolehlivý způsob vyložení představuje pouze auto s tzv. rukou, které jsme samozřejmě schopni zajistit.

Rádi s vámi osobně zkonzultujeme detaily dopravy zakoupené nádrže na dešťovou vodu přímo na místo instalace. Společně vybereme nejvhodnější způsob dopravy, ideální vozidlo a v neposlední řadě i přesný termín dopravy. Kromě velikosti nádrže je třeba brát v potaz i typ a kvalitu přístupových cest k vašemu pozemku a jeho další parametry. Společná konzultace a plánování přepravy i vykládky nádrže významně napomůže bezproblémovému přesunu velké nádrže od nás k vám, našemu zákazníkovi. Naším cílem je vycházet zákazníkovi vstříc ve všech fázích procesu, od nákupu přes administrativu až po instalaci a následné zprovoznění systému. Doprava přitom hraje významnou úlohu, neváhejte jí s námi proto zkonzultovat.

Reference provedených instalací

Proč vybrat právě nás nás

Spolehlivost

Spolehlivost

Spolehlivost

Spolehlivost

Odpovíme na vaše dotazy