Projektové práce

Projektové práce

O co se jedná?

Každý, kdo se rozhodne pro instalaci systému pro záchyt a následné využití dešťové vody, stojí před rozhodnutím, jak tento proces realizovat. Na trhu se pohybuje řada dodavatelů systémů tohoto typu, mnoho z nich však neseriózně nabízí jejich instalaci bez předchozího vypracování podrobného projektu. Takováto nabídka je v každém případě jasnou známkou neprofesionality. Detailní projekt má pro tým, který systém u zákazníka instaluje, zásadní význam a minimalizuje riziko chyb a nedostatků v montáži. Dodavateli navíc umožňuje poskytnout zákazníkovi přesný odhad nákladů a časové náročnosti instalace. Samotný zákazník by měl od dodavatele vyžadovat předem zpracovaný projekt i proto, aby mohl kontrolovat průběh prací i strukturu a dodržování dohodnutého rozpočtu.

Archivovaná projektová dokumentace je důležitá při následném servisu, ale i při jakýchkoliv dalších pozemních pracích, rekonstrukcích a úpravách domu a jeho okolí. Systém sběru a využití dešťové vody navíc zvyšuje cenu domu, o to více, pokud k němu existuje kompletní projektová dokumentace. Velký význam hraje správně zpracovaná projektová dokumentace také při schvalování žádosti o poskytnutí státní dotace „Dešťovka“ z rozpočtu Státního fondu životního prostředí. Vypracovaný projekt potom významně zvyšuje šanci na udělení podpory v maximální výši.

Existuje celá řada důvodů, proč od dodavatele systému pro sběr a využití dešťové požadovat vypracování projektu. U nás je však jeho příprava samozřejmostí! Pokud nás kontaktujete, náš technik provede nezbytná měření přímo u vás, naši zkušení projektanti připraví pracovní návrh, instalační tým zrealizuje instalaci a na konci instalačních prací provedeme v projektové dokumentaci potřebná vysvětlení. Následně si dokumentaci archivujete a budete ji mít k dispozici pro kterékoliv další využití.

Reference provedených instalací

Proč vybrat právě nás nás

Spolehlivost

Spolehlivost

Spolehlivost

Spolehlivost

Odpovíme na vaše dotazy